กสทช ดัน MVNO เต็มสูบ หนุนโอเปอเรเตอร์ลงทุนในไทย

ประธาน กสทช. ดัน MVNO เต็มสูบ หนุนโอเปอเรเตอร์ลงทุนในไทย

ประธาน กสทช. ตั้งเป้าให้ไทยมีผู้ประกอบธุรกิจโอเปอเรเตอร์โครงข่ายเสมือน (MVNO) เพิ่มขึ้น เพื่อให้คนไทยมีทางเลือกในการใช้เครือข่ายโทรคมนาคมมากขึ้น ส่งเสริมการแข่งขันในตลาดโทรคมนาคม

ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวในการประชุม MVNOs World Congress 2024 ณ กรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยียม ในหัวข้อการบรรยายเรื่อง Consumers Options beyond Sims and Numbers ว่าประเทศไทยมีความพร้อมในด้านโครงสร้างพื้นฐานทางโทรคมนาคมและดิจิทัลที่สามารถสนับสนุนการประกอบธุรกิจสำหรับ MVNO ในทุกรูปแบบ ให้เข้ามาประกอบธุรกิจในไทย เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตดาต้าที่เหมาะสมกับกลุ่มตลาด (Target) ที่เหมาะสมกับตนเองได้ ซึ่งในปัจจุบัน กสทช. มีนโยบาย “หนึ่ง MVNO หนึ่งภูมิภาค” ที่ต้องการจะผลักดันให้เกิดผู้ให้บริการ MVNO ในทุกภูมิภาคของไทย ขณะที่สำนักงาน กสทช. ได้ทำงานอย่างแข็งขัน เพื่อปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องให้เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ MVNO มากยิ่งขึ้น

“เทคโนโลยีโทรคมนาคมที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทั้ง เทคโนโลยี 5G SA เทคโนโลยี eSIM (embedded SIM) / iSIM (integrated SIM) รวมทั้ง Cloud Computing ล้วนเป็นนิมิตหมายที่ดีสำหรับ MVNO ในฐานะอนาคตของตลาดโทรคมนาคม ซึ่งจะยกระดับการเข้าถึงบริการโทรคมนาคมของไทยให้มีประสิทธิภาพ ตรงความต้องการของผู้บริโภค และจะทำให้เกิดการแข่งขันในตลาดโทรคมนาคมของไทยมากขึ้น” ประธาน กสทช. กล่าว

ปัจจุบัน ประเทศไทยยังมีผู้ให้บริการ MVNO ซึ่งมีแบรนด์ที่แข็งแกร่งไม่มากนัก และยังไม่มีการให้บริการแบบ Full MVNO ซึ่งการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ เป็นโอกาสอันดีที่ได้แลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม และดึงดูดผู้ประกอบธุรกิจทั้ง MVNA (Mobile Virtual Network Aggregator) MVNE (Mobile Virtual Network Enabler) และ MVNO (Mobile Virtual Network Operator) ให้เข้ามาประกอบธุรกิจในไทยมากขึ้น ซึ่ง จากการประชุมครั้งนี้ มีผู้ประกอบการหลายรายให้ความสนใจในประเทศไทย และหลายรายให้คำมั่นว่าจะเข้ามาจัดตั้งธุรกิจและลงทุนภายในประเทศไทยในเร็ว ๆ นี้

ประธาน กสทช. กล่าวว่า MVNO จะช่วยส่งเสริมยุทธศาสตร์ที่สำคัญของชาติได้เป็นอย่างดี ทั้งการใช้ MVNO ที่ออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับบริการด้านสาธารณสุขโดยเฉพาะ เพื่อส่งเสริมประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางการแพทย์เชิงท่องเที่ยว (hub for medical tourism) ยกระดับการท่องเที่ยวไทยโดยการอำนวยความสะดวกในการโรมมิ่งข้ามประเทศ (International Mobile Roaming) รวมถึงการส่งเสริม Data Centre ในประเทศไทย

ทั้งนี้ MVNOs World Congress เป็นการประชุมที่ใหญ่ที่สุดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ MVNO ซึ่งจัดขึ้นมาแล้วกว่า 20 ครั้ง และมีผู้เข้าร่วมทั้งบุคลากรจากภาครัฐและภาคเอกชนจากทั่วโลก โดยมีการหารือเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ที่เกี่ยวข้องกับ MVNO รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่าย MVNO ให้เข้มแข็งมากขึ้น โดยในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 26 มิถุนายน 2567 ณ กรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยียม

Author: Allan Rasmussen
Managing director at Yozzo. Allan is a MVNA/MVNE/MVNO specialist with hands-on experience from more than 60 projects in both competitive and greenfield markets. His expertise includes business case development, execution, launch and growth strategies. Advisor and consultant to mobile network operators, MVNA, MVNE, MVNO, National Regulatory Authorities, Government Agencies, Broadcast Companies, TMT Industry Associations, Innovation and Investment Banks.

Looking for a World-Class MVNA MVNE MVNO Consultant?